Monika Chlumská

Koncipientka

Monika Chlumská je advokátní koncipientkou specializující se především na korporátní právo a právo nemovitostí, zejména nájemní smlouvy.

V rámci své praxe se Monika orientuje na nalezení praktického řešení odpovídajícího obchodním požadavkům klienta.

Předchozí praxe:

 • CS Legal, advokátní kancelář, 2015
 • Wilson & Partners s.r.o., advokátní kancelář, 2012

Jazyky:

 • angličtina
 • němčina

Významní klienti a úspěšné projekty:

Remu logo
Euro-center logo
Hotel Beránek logo
Ageo logo
 • Realizace a koordinace interního legislativního auditu procesů klienta v souvislosti s veřejnoprávními aspekty podnikatelské činnosti.
 • Změna právní formy z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným.
 • Narovnání s finanční kompenzací pro bývalé zaměstnance a management společnosti po účelovém převodu činnosti české pobočky zahraničního koncernu do nové společnosti.
 • Vstup nových investorů do e-commerce projektu zahrnující přípravu a vyjednávání akcionářské dohody a obstarání souvisejících korporátních změn.
 • Dlouhodobá nájemní smlouva na několik pater ve vícepodlažní kancelářské budově.
 • Zastupování zahraničního investora, jako poškozeného, v souvislosti se zpronevěrou finančních prostředků obchodím partnerem klienta.
 • Skupinová žaloba proti městské části ohledně privatizace bytů.
 • Změna vnitřní struktury evropské společnosti z monistické struktury na dualistickou.
 • Pronájem patra retail prostoru v ulici Na Příkopě pro specifický provoz nájemce.