Richard Wild

Koncipient

Richard Wild se primárně zabývá korporátní a spolkovou agendou a oblastí nemovitostního práva, má však také zkušenosti s vedením sporné agendy a řešením exekucí.

Richard přistupuje ke každému případu individuálně a snaží se vždy připravit strategii na míru. Za cíl si klade efektivně hájit práva klientů a chránit jejich zájmy tak, aby výsledné řešení bylo nejenom právně správné, ale pro klienta především výhodné.

Předchozí praxe:

 • CS Legal, advokátní kancelář, 2016
 • Advokátní kancelář JUDr. Jana Fráňová, 2013

Jazyky:

 • angličtina
 • francouzština

Významní klienti a úspěšné projekty:

Algon logo
Ekcos logo
 • Vstup nových investorů do e-commerce projektu zahrnující přípravu a vyjednávání akcionářské dohody a obstarání souvisejících korporátních změn.
 • Development a dlouhodobý nájem logistického komplexu s navazující kupní opcí nájemce.
 • Smlouva s hotelovým operátorem a developerem na akvizici a development hotelového projektu v centru Prahy.
 • Inkorporace a investice do e-commerce projektu včetně přípravy všeobecných obchodních podmínek pro více než 5 jurisdikcí.
 • Právní podpora v souvislosti s uplatněním nároku z titulu nekalosoutěžního jednání a porušení autorských práv klienta k dílu.
 • Zastupování amerického investora při prodeji nemovitosti v ČR.
 • Zastupování v soudním řízení iniciovaném insolvenčním sprácem v souvislosti s uplatněním nároku z titulu pozastávek.
 • Nastavení dodavatelsko-odběratelských vztahů v rámci EU a USA a nastavení exkluzivity pro jednotlivé trhy.
 • Příprava všeobecných obchodních podmínek eshopu se stavebním materiálem.
 • Právní poradenství v souvislosti s neoprávněním nakládáním s ochranou známkou klienta.