Fúze, akvizice a restrukturalizace

„Mějte své investice pod kontrolou.“

Máme velmi rozsáhlé zkušenosti s velkými i malými projekty v oblasti M&A, a to jak na národní, tak přeshraniční úrovni.

Významní klienti a úspěšné projekty v této oblasti:

Miton logo
Meleghy automotive logo
RAM internet ventures logo
Equity Solutions logo
 • Prodej závodu na výrobu vakcín indickému kupujícímu s kupní cenou ve výši 1,9 miliardy Kč.
 • Přeshraniční fúze tuzemské petrochemické společnosti s nástupnickou společností v České republice.
 • Akvizice prodejen stavebnin v ČR a Maďarsku v hodnotě 1 miliardy Kč.
 • Ovládnutí provozovatele vodovodní a kanalizační soustavy.
 • Přeshraniční fúze obchodníka s cennými papíry s nástupnickou společností v zahraničí.
 • Prodej podílů na české a americké společnosti zabývající se výrobou kabin pro vysokozdvižné vozíky a užitková terénní vozidla.
 • Manažerský odkup společnosti zabývající se výrobou slévárenského nářadí a forem pro vstřikování plastů zejména pro automobilový průmysl.
 • Akvizice společnosti vyrábějící lodní jeřáby od norského vlastníka.
 • Restrukturalizace vlastnické struktury předního výrobce zvířecích krmiv.
 • Odštěpení divize elektro do samostatné společnosti a její prodej německému vlastníkovi.
 • Přeshraniční fúze několika společností z ČR, Kypru a Holandska patřících do předního českého energetického koncernu.
 • Prodej společnosti dodávající vývojové služby do automobilového průmyslu.
 • Prodej majoritního podílu společnosti provozující kliniku pro léčbu neplodnosti spolu s opcí pro stávající management.
 • Akvizice české pobočky od španělského vlastníka pro německého vlastníka aktivního v automobilovém průmyslu.
 • Právní poradenství přední české investiční skupině v souvislosti s due diligence a akvizicí skupiny společností v reklamním průmyslu.

Potřebujete poradit?