Insolvence a reorganizace

„Nikdy není příliš pozdě na hledání lepších řešení.“

Zastupovali jsme věřitele i dlužníky ve všech fázích insolvenčního řízení, a to jak při reorganizaci, konkursu i oddlužení. Máme zkušenosti též s akvizicemi a restrukturalizacemi v insolvenčních a předinsolvenčních situacích.

Významní klienti a úspěšné projekty v této oblasti:

Algon logo
Technistone logo
  • Reorganizace nadnárodního výrobce tiskařských strojů v insolvenční situaci včetně přípravy reorganizačního plánu.
  • Právní podpora věřitelů v rámci reorganizace výrobce v oblasti automotive, včetně analýzy reorganizačního plánu.
  • Zastupování majoritního věřitele a investora při ovládnutí přední české hutní společnosti v rámci reorganizace podle insolvenčního zákona.
  • Podpora české potravinářské skupiny při převzetí kontroly nad španělským konkurentem v předinsolvenční situaci.
  • Zastupování v soudním řízení iniciovaném insolvenčním sprácem v souvislosti s uplatněním nároku z titulu pozastávek.
  • Oddlužení fyzické osoby kombinací zpeněžení části majetku a plněním splátkového kalendáře.

Potřebujete poradit?