Soudní, správní a rozhodčí řízení

„Nesoudíme se zbytečně.“

S úspěchem jsme zastupovali tuzemské i zahraniční klienty ve velkých i menších sporech včetně arbitráží, stejně jako v celé řadě správních řízení.

Významní klienti a úspěšné projekty v této oblasti:

Algon logo
Technistone logo
Photomate logo
  • Zastupování prodávajícího v souvislosti s narovnáním sporu v hodnotě 300 mil. Kč ohledně nároků kupujícího z kupní smlouvy na akcie.
  • Zastupování člena vrcholového managementu v řízení o neplatném ukončení pracovního poměru s následným vyplacením nároku na úhradu ušlé mzdy v částce převyšující 10 mil Kč.
  • Zastupování dodavatele plynu a elektřiny v soudním řízení ohledně tvrzeného poškození dobrého jména klienta.
  • Zastupování významné pivovarnické skupiny v řízení ohledně nároků z licenční a distribuční smlouvy proti litevské společnosti ve výši přesahující 10 mil. Kč.
  • Zastupování zahraničního investora, jako poškozeného, v souvislosti se zpronevěrou finančních prostředků obchodím partnerem klienta.
  • Zastupování místní samosprávy v řízení na neplatnost smluv uzavřených předchozím vedením.
  • Skupinová žaloba proti městské části ohledně privatizace bytů.
  • Zastupování obviněného v trestní kauze ROP Severozápad.
  • Komplexní zajištění vymáhání pohledávek pro významnou společnost poskytující služby leasingu vozidel.

Potřebujete poradit?